TV kanaler

Som det fremgår av bl.a. NRK nyhetene i dag (23.mars 2021), har de siste ukene vært preget av turbulens ifm rettigheter og TV kanaler. Særlig berørt er de som har Telia da forhandlinger mellom Telia og distributøren (Nent TV3 etc) ikke har ført frem til fornyet avtale. I tillegg slår Canal Digital og Viasat seg sammen til Allente fra 1. april 2021. 
Dette medfører at også vi må inngå nye avtaler med nye distributører av TV kanaler. Slik det ser ut nå, greier vi å opprettholde vårt TV tilbud, men noen få kanaler vil kunne være borte i en kortere periode. Vi vil dermed være en av tilbyderne med det bredeste utvalget av TV kanaler til den beste prisen.  

Nye kunder»strømmer» til CnD

At Cn’D har de beste prisene i markedet og at kundene «strømmer» til CnD har Telenor/Canal Digital merket seg. Flere kunder av Cn’D  opplever at «unfair» selgere fra Telenor / Canal Digital har tatt kontakt for å prøve å selge inn eget produkt.
Dersom du har blitt kontaktet av Telenor/Canal Digital i den senere tid med informasjon om at Cn’D mister TV-rettigheter, eller at Telenor skal overta fiberkabelen inn i din bolig, så er dette absolutt ikke korrekt.
Cn’D ønsker alle nye kunder velkommen og eksisterende kunder skal selvfølgelig fortsatt få levert internett og TV til markedets beste priser!

Smittevern mot koronavirus

Vi følger myndighetenes helsefaglige råd for å minimere risikoen for smittespredning slik at du som kunde skal være trygg hjemme, og de som jobber for oss skal være trygge på jobb. 

Husstand hvor det ikke er mistanke til smitte:
Disse forhåndsregler gjelder alle jobber som utføres av vårt personell inne i din bolig:- vi har god håndhygiene og bl.a. bruker håndsprit rett før og etter hjemmebesøk- vi holder minst en meters avstand- vi kommuniser fremdrift på telefon eller mail- vi bruker munnbind og hansker- vi avgrenser arbeidsområdet om nødvendig. 

Husstand som er berørt av koronavirus (mistanke, isolat eller karantene):
I noen tilfeller kan det være mulig for oss å utføre viktig arbeid i din bolig selv om noen i din husstand er berørt av viruset. En god to-veis dialog i forkant er viktig for at vi skal kunne utføre jobben sikkert, og da må vi vite dersom noen i din husstand er i karantene, isolat eller mistenkt smittet. Etter vi har fått tilstrekkelig med informasjon om situasjonen vil vi foreta en risikovurdering. Skulle dette bli aktuelt, vil vi vurdere bruk av engangsutstyr som sko-overtrekk, øyebeskyttelse, overtrekksdresser samt rengjøring av verktøy og utstyr med disinfiseringsmidler.