Smittevern mot koronavirus

Vi følger myndighetenes helsefaglige råd for å minimere risikoen for smittespredning slik at du som kunde skal være trygg hjemme, og de som jobber for oss skal være trygge på jobb. 

Husstand hvor det ikke er mistanke til smitte:
Disse forhåndsregler gjelder alle jobber som utføres av vårt personell inne i din bolig:- vi har god håndhygiene og bl.a. bruker håndsprit rett før og etter hjemmebesøk- vi holder minst en meters avstand- vi kommuniser fremdrift på telefon eller mail- vi bruker munnbind og hansker- vi avgrenser arbeidsområdet om nødvendig. 

Husstand som er berørt av koronavirus (mistanke, isolat eller karantene):
I noen tilfeller kan det være mulig for oss å utføre viktig arbeid i din bolig selv om noen i din husstand er berørt av viruset. En god to-veis dialog i forkant er viktig for at vi skal kunne utføre jobben sikkert, og da må vi vite dersom noen i din husstand er i karantene, isolat eller mistenkt smittet. Etter vi har fått tilstrekkelig med informasjon om situasjonen vil vi foreta en risikovurdering. Skulle dette bli aktuelt, vil vi vurdere bruk av engangsutstyr som sko-overtrekk, øyebeskyttelse, overtrekksdresser samt rengjøring av verktøy og utstyr med disinfiseringsmidler.