DIN LOKALE LEVERANDØR AV INTERNETT OG TV

Cn‘D leverer TV, Internett og ip-telefoni over fiber.
Vi har nett i Songdalen, Søgne, Mandal, Kristiansand og Lillesand kommune.
Vi satser på god kvalitet og god service til svært konkurransedyktige priser,
og vi jobber hele tiden med å bygge ut fiber i tilknytning til de nettene vi har.